1. ติดต่อแจ้งรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่

ลูกค้าสามารถติดต่อไปที่ 02-5259700, 062-4399478 หรือ Line@ : @tym_official เพื่อแจ้งทางเจ้าหน้าที่ว่าต้องการสั่งซื้อ นำเข้าสินค้าจีน ทางเจ้าหน้าที่จะสอบถามถึงประเภทของสินค้าที่ทางลูกค้าต้องการนําเข้า สอบถามข้อมูลเบื้องต้น และเสนอราคาให้ลูกค้าทราบ

2. สั่งซื้อและจัดหาสินค้าให้ทางลูกค้า

3. ร้านค้า โรงงานที่จีนส่งสินค้าเข้าโกดังที่จีน

และทำการจัดส่งมาไทย

4. เมื่อสินค้ามาถึงไทย

ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อให้ลูกค้าชำระค่าบริการ

5. ลูกค้าแจ้งชำระ

ค่านำเข้าสินค้าพร้อมส่งหลักฐานแจ้งการชำระเงิน

6. สินค้าจะถูกจัดส่งให้ลูกค้า

ตามเงื่อนไข 1-2 วัน หลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงิน