การส่งสินค้ามาทางรถ จะใ่ช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 5-7 วัน เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการความรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง

ระยะเวลา : ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 12-15 วัน เหมาะสำหรับสินค้าที่กำหนดวันส่งของไว้แล้วแน่นอนสามารถรอได้ การส่งสินค้าทางเรือจะปลอดภัยจากความเสียหาย และการแตกหักของสินค้ามากกว่า​

บริการขนส่งแบบเหมาตู้ทางเรือ ใช้เวลา 12-15 วัน เหมาะสำหรับนำเข้าสินค้าจากจีนจำนวนมาก ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง สามารถรับของได้ที่โรงงานผู้ผลิตในจีน และจัดส่งตู้ถึงโกดังของลูกค้าในไทยได้โดยตรง

บริการครบวงจรตั้งแต่สั่งซื้อ จนส่งถึงมือท่าน ให้คำปรึกษาในการเลือกสินค้า การนำเข้า ติดต่อประสานงาน ในการสั่งซื้อสินค้าจากจีนในราคาที่ถูกที่สุด